ÜLKÜ  Q  ÇAĞLAYAN               WORKS                    
ABOUT & CONTACT       INSTAGRAM      WORKSHOPS     MAILING LIST         
klank.ist impro

klank.ist impro project is initiated with the purpose of creating a space for
dancers, musicians and those who want to dance to co-create instant compositions
through open improvisation. It aims to promote togetherness as a creative process
in the era of individualism.
Ekin Tunceli curated klank.ist impo improvisation series.
 

klank.ist impro

klank.ist impro, müzisyenlerin, dansçıların ve hareket etmeye açık bedenlerin
doğaçlama yöntemi aracılığıyla, mekanda birlikte anlık kompozisyonlar üretebilecekleri
bir alan açmak için hayata geçirilen bir projedir. Sanatta ve sosyal yaşantıda bireyselleşmenin baskınlaştığı bir dönemde birlikte çalışma alanları ve fırsatları yaratmayı, izleyici-performansçı arasındaki sınırları ortadan kaldırarak birlikte üretmeyi teşvik etmeyi amaçlar.
klank.ist doğaçlama serileri Ekin Tunceli tarafından kürate edilmiştir.