ABOUT     INSTAGRAM    CONTACT        07.07.2021
S / ES

göğüs uçlarımızın bizlere yol gösterdiği bir dünyada

davetkar beden sıvılarımız içinde

kendimizle barışır,
anlamlandırmadan, adlandırmadan es geçmeyi .. .

dağıttımız taşları mumla arama sabrı göster. .

teorilerimiz pratiğimizle sınansın!     incomplete poem written for Dream News.