ABOUT     INSTAGRAM    CONTACT        07.07.2021
S / ES


  • göğüs uçlarımızın bizlere yol gösterdiği bir dünya

  • beden sıvılarımızın birbirine karıştığı,

  • kendimizle barıştığımız

  • anlamlandırmadan, adlandırmadan es geçtiğimiz

  • dağıttımız, yerleştirdiğimiz taşları mumla arama sabrı gösterdiğimiz bir dünyada

  • teorilerimiz pratiğimizle sınansın!     written for Dream News.