ABOUT     INSTAGRAM    CONTACT        İlk olarak 2016 da R.I.C.E on Hydra programı kapsamında katıldığım Social Dreaming Matrix çalışmasını pandemi dönemi boyunca Duke Universitesi Sosyal Koreografi Laboratuvarı kapsamında sürdürdüm. Bu çalışma yazar akademisyen ve pratisyen Dr. Julian Manley (UCLan/UK) tarafından yürütülüyordu.


Haziran 2021’den beri bu çalışmayı Türkçe dili’nde Zoom üzerinden gerçekleştiriyorum.


Çalışma Hakkında

1980'lerde Tavistock Enstitüsü'nde Gordon Lawrence tarafından keşfedilen Social Dreaming Matrix serbest çağrışım kaslarını ve sistemik düşünceyi kullanarak ilişkiler oluşturmak, bağlantılar kurmak ve yeni düşünceler meydana getirmek üzerine bir pratiktir.


Bir grup çalışması şeklinde gerçekleşen Social dreaming sırasında rüyalar ve çağrışımlar paylaşılır. Süreçte ortaya çıkan rüya düşünceleri ve çağrışımlar katılımcılar arasında serbestçe “yüzerken” bir araya gelerek anlamlar örer.


Bu anlam örgüsü rizomatik bir düşünce modeline dayanır. Rizom ya da köksap, Gilles Deleuze ve Félix Guattari tarafından geliştirilen, özdeşlik, birlik, ikili karşıtlık, hiyerarşi ve durağanlıkla karakterize olan “ağaç biçimli” klasik batı felsefesine alternatif olarak ortaya konulan oluşa, çokluğa, farklılığa, harekete ve yatay yayılmaya dayalı bir düşünce modelini ifade eder.


Matris boyunca yaratılan ve paylaşılan bilginin “sosyal” veya “çağrışımsal” bir bilinçdışından çıktığı söylenir.

Social dreaming yanıtlara ya da yorumlara (rüyalar dahil) yönelik bir çözümleme arayışı değildir. Aksine doğrusal ve belirlenimci olmayan düşünme biçimleri ile metaforların ve rüyaların kendi zengin karmaşıklıklarından kalkınarak farklı bir kavrayış elde edilir..


Social Dreaming Matrix , eğitsel ve düşünsel hedefleri olan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.


Daha öncesinde herhangi bir seansa katılmış olman gerekmez. Yalnızca dinleyici olarak katılım sağlayabilirsin. Çalışma herkese açık, çevrendekileri davet etmeyi unutma.

SOCIAL DREAMING MATRIX 2020

SESSION, METHOD, COLLABORATIVE PRATICE
@ONLINE, İSTANBUL


^^ENG^^