ABOUT     INSTAGRAM    CONTACT        
Sensual Sanctuary

The sensitive body, breathing body moving body.
In this lab, participants lying down are invited to explore their sensual body,
rather than an object-or subject-body. The presence of other bodies
is experienced facilitated by personal stories.


Tensel Bağlantıların Birlikteliği

Hassas beden, duyusal beden, nefes alan beden, hareket eden beden, sanrısal beden.
Beklenmedik tepkileri ve kapasitesiyle bizi şaşırtan beden.
Biz özne ya da nesne olmaksızın duyusal olan beden.