ABOUT     INSTAGRAM    CONTACT        Bilgiyle dolup taşan bedenlerin bağlantısızlığını ve farklı bilgiye ulaşmanın yollarını araştırdığım bu iki videonun isimleri Brezilya kökenli felsefeci Roberto Mangabeira Unger’in yarattığı makine ve anti-makine kavramlarına atıfta bulunur.

Güzel soruları ve yüz ifadelerini birlikte göstererek izleyiciyi, düşünsel ve bedensel süreçlerin birbiriyleriyle olan ilişkisini ve hiyerarşik yapısını yeniden düşündürmeyi amaçlıyorum. Eş zamanlı olarak düşündürücü sorular ile zihni tetiklerken diğer duyularımıza da temas edebileceğim bir deneyim alanı sunmakla ilgileniyorum. Sözcükler mimikler ve nefes sesleriyle birlikte duyum ve algı deneyimimizin bir parçası haline geliyor. İdrak etmenin kendisini diğer bedensel etkinliklerin üzerinde tutmamayı aynı zamanda yüz ifadelerinin ve düşüncelerin bedende aynı baş bölgesinde yer alması ile de ilişkilendiriyorum. İfadeler ve düşünceler baş bölgesini adeta ön ve arka kısımlarını oluşturark birbirini tamamlıyor.


THE MACHINE SIDE OF THE MIND 2020

VIDEO @İSTANBUL


Video ︎︎︎THE ANTI-MACHINE SIDE OF THE MIND 2020

VIDEO @İSTANBUL


Video ︎︎︎


^^ENG^^