ÜLKÜ  Q  ÇAĞLAYAN               WORKS                    
ABOUT & CONTACT       INSTAGRAM      WORKSHOPS     MAILING LIST         “Modes of Encounter” hem dilsel, hem dil dışı (hareket, bedenlenmiş etkileşim) farklı pratiklerle çalışan bir araştırma yaratımıdır.

Bedenin görgül ve özgün bilgisinde bedensel deneyimin rolüne ve başka türde etkileşim olanaklarının araştırılmasına odaklanır.

İfade ve varlığın koşulu olan dilin ve bedenselliğin--insan olma yolunun--, benliğimizin en temel gereksinimlerini karşılarken bir yandan koyduğu sınırlara vurgu yapan bu çalışmalar, Whitehead’in “ İnsan bedeni dünyadaki (insan) ifade(si)nin birincil bölgesidir “ (Modes of Thought) önermesiyle ilişki kurar.

Bu araştırmamı bir sergi pratiğinde ele almak ve görünür kılmak için özel bir etkinlik formunda gerçekleştirdiğim sergiye prodüksiyon ve kürasyon desteği9 Buçuk, fiziksel mekan desteğini ise Sanatorium Sanat Galerisi verdi.
KARŞILAŞMA BİÇİMLERİ  2020

ARAŞTIRMA YARATIMI, SERGİ @İSTANBUL

^^ENG^^