ABOUT     INSTAGRAM    CONTACT        Birlikte ve yalnız canla başla mücadele eden bir insanlık durumu.

Tarihin yükünü ve başın direttiklerini artık taşıyamaz olmuş insanın çareyi kendi başından kurtulmakta bulması.

Baştan kurtularak yaşamak nasıl mümkün olurdu? Başsız, baş ağrısız yaşamak. Ölmeden yaşamı sürdürmek ya da ölerek yaşamda ısrarcı olmamak?

Zeynep Sayın’ın, “Ölüm Terbiyesi” kitabında sözü geçen Kesik Başlar, başları kılıçla kesildikten sonra kellesi koltuğunda yaşayan ve alıp başını giden kahramanlardır. Kahramanlar çünkü ölüme direnen ölüler gibi yaşamaktansa sahiden ölmeyi göze almışlardır.

Şimdinin insanlık durumu, sözde uygarlıktan kesilemeyen başlarımızın kesilmeden gövdeden ayrılmış olması. Başa geleni çekmekle, alıp başını gidememek arasındaki gergin, arafta kalmış halimizin; ne ölebildiğimizin, ne yaşayabildiğimizin; yerleşik hale gelemeyecek kadar hareketli oluşumuzun anlatısı.

Bu anlatı, bedensel deneyimlerimizin içinde köklenmiş olan duyusal ve duygusal değerlerden kalkınarak yeni bir sosyal potansiyeli fısıldıyor.BAŞ BAŞA 2022 

PERFORMANS
SOSYAL DENEY, KELİME OYUNU & İMGELEME 
@İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ


^^ENG^^

Performans Süreci ︎︎︎

Performans Kaydı ︎︎︎

Kısa Kayıt︎︎︎

 

" target="_blank">" allowfullscreen="" allow="autoplay" style="width: 485.918px; height: 364.438px;" class=""